Interboor Midsland is een toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij zijn ervan overtuigd dat het creëren van waarde op economisch, ecologisch en sociaal gebied van essentieel belang is voor het welzijn van ons bedrijf, onze belanghebbenden en de samenleving als geheel.

Bij Interboor Midsland streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren door middel van duurzaam ondernemen. We streven naar energie-efficiënte productieprocessen, het verminderen van afvalstromen en het bevorderen van recycling. Daarnaast werken we nauw samen met leveranciers die

dezelfde normen en waarden delen, en we moedigen onze medewerkers aan om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Op sociaal gebied zetten we ons in voor diversiteit en gelijkheid binnen ons bedrijf. We geloven dat een diverse en inclusieve werkomgeving bijdraagt aan innovatie en groei. Daarnaast ondersteunen we lokale gemeenschappen door het sponsoren van maatschappelijke initiatieven en het aanmoedigen van vrijwilligerswerk onder onze medewerkers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Interboor Midsland geen trend, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. We willen niet alleen voldoen aan de vereisten van wet- en regelgeving, maar streven er ook naar om een positieve impact te hebben op onze omgeving en de wereld waarin we leven.

We zijn trots op onze ESG (Environmental, Social, and Governance) prestaties en blijven continu streven naar verdere verbetering. Door verantwoordelijkheid te nemen voor onze activiteiten, hopen we een inspiratiebron te zijn voor anderen in de industrie en de samenleving als geheel.

Bij Interboor Midsland geloven we dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan met zakelijk succes. Door onze ESG-waarden hoog in het vaandel te houden, dragen wij bij aan een betere en duurzamere wereld.